Miễn phí giao hàng

Đang cập nhật...

Cam kết uy tín dịch vụ

Đang cập nhật...

Làm và giao hoa theo yêu cầu

Đang cập nhật...

Bánh Xe Giàn Giáo D200 – Giàn Giáo Xây Dựng

Bánh xe giàn giáo là phụ kiện gắn với chân hệ giàn giáo để có thể di chuyển cả hệ giàn giáo từ điểm này đến điểm khác.

Bánh xe giàn giáo di động

Có các loại Bánh Xe Giàn Giáo sau: 

Bánh xe Dàn giáo D200

Bánh xe giàn giáo di dộng

Bánh xe giàn giáo cao su

Bánh xe Dàn giáo di động D200

Đây là phụ kiện gắn với khung  giàn giáo giúp di chuyển hệ khung giàn một cách dễ dàng và thuận tiện, không phải tốn thời gian tháo lắp hệ khung giàn, giúp tiết kiệm được thời gian khá nhiều khi thi công trong điều kiệm phải di chuyển hệ khung như: to trát, sơn nước….

Đang cập nhật ...