Miễn phí giao hàng

Đang cập nhật...

Cam kết uy tín dịch vụ

Đang cập nhật...

Làm và giao hoa theo yêu cầu

Đang cập nhật...

– CHÉO DÀN GIÁO kẽm 1.96m: Sử dụng cho khung dàn giáo 1.7m và khung 1.53m
– CHÉO GIÀN GIÁO Kẽm 1.71m, NHÚNG KẼM: sử dụng cho khung giàn giáo 1.2m và khung giàn giáo 0.9m

Trọng lượng chéo: 1,9 – 2kg

Sản phẩm chéo giáo là phụ kiện giàn giáo hay hỏng nhất, thường ở điểm liên kết hai thanh chéo, tuổi đời của chéo giáo ngắn hơn khung vì vậy các đơn vị tjhi công hay đầu tư mua nhiều chéo giàn giáo. Dùng chéo dàn giáo nhúng kẽm, chéo giàn giáo nhúng kẽm tăng thời gian sử dụng sản phẩm, mua chéo một lần luân chuyển được nhiều lần hơn so với chéo dàn giáo nhúng dầu.

Chéo giáo được lắp cố định cho 2 khung giáo

Đang cập nhật ...