Miễn phí giao hàng

Đang cập nhật...

Cam kết uy tín dịch vụ

Đang cập nhật...

Làm và giao hoa theo yêu cầu

Đang cập nhật...

Ống thép đen, Ống tuýp

Đường kính: D27, 34, 42, 49, 60

Chiều dày: 1.8ly, 2ly

Tất cả thép ống đều sản xuất đạt chuẩn chất lượng.

Giá ống thép tham khảo: 

ĐK NGOÀI           

KL/CÂY

ĐƠN GIÁ

THÀNH TIỀN

Ø 19.1 x 0.6 ly

    1.248

       17.30

            21.590

Ø 19.1 x 0.7 ly

    1.956

       17.30

            33.839

Ø 19.1 x 0.8 ly

    2.232

       17.30

            38.614

Ø 19.1 x 0.9 ly

    2.508

       17.30

            43.388

Ø 19.1 x 1.0 ly

    2.778

       17.30

            48.059

Ø 19.1 x 1.1 ly

    3.054

       17.00

            51.918

Ø 19.1 x 1.2 ly

    3.324

       17.00

            56.508

Ø 19.1 x 1.4 ly

    3.864

       17.00

            65.688

Ø 19.1 x 1.5 ly

    4.134

       17.00

            70.278

Ø 21 x 0.9 ly

    2.760

       17.00

            46.920

Ø 21 x 1.0 ly

    3.060

       17.00

            52.020

Ø 21 x 1.1 ly

    3.360

       17.00

            57.120

Ø 21 x 1.2 ly

    3.660

       17.00

            62.220

Ø 21 x 1.4 ly

    4.260

       17.00

            72.420

Ø 21 x 1.5 ly

    4.554

       17.00

            77.418

Ø 21 x 1.7 ly

    5.148

       17.00

            87.516

Ø 21 x 1.8 ly

    5.442

       17.00

            92.514

Ø 21 x 2.0 ly

    6.024

       17.00

          102.408

Ø 27 x 0.9 ly

    3.558

       17.00

            60.486

Ø 27 x 1.0 ly

    3.948

       17.00

            67.116

Ø 27 x 1.1 ly

    4.338

       17.00

            73.746

Ø 27 x 1.2 ly

    4.728

       17.00

            80.376

Ø 27 x 1.4 ly

    5.502

       17.00

            93.534

Ø 27 x 1.5 ly

    5.886

       17.00

          100.062

Ø 27 x 1.7 ly

    6.654

       17.00

          113.118

Ø 27 x 1.8 ly

    7.038

       17.00

          119.646

Ø 27 x 2.0 ly

    7.800

       17.00

          132.600

Ø 34 x 0.9 ly

    4.986

       17.00

            84.762

Ø 34 x 1.0 ly

    4.986

       17.00

            84.762

Ø 34 x 1.1 ly

    5.478

       17.00

            93.126

Ø 34 x 1.2 ly

    5.970

       17.00

          101.490

Ø 34 x 1.4 ly

    6.954

       17.00

          118.218

Ø 34 x 1.5 ly

    7.440

       17.00

          126.480

Ø 34 x 1.7 ly

    8.418

       17.00

          143.106

Ø 34 x 1.8 ly

    8.904

       17.00

          151.368

Ø 34 x 2.0 ly

    9.876

       17.00

          167.892

Ø 34 x 2.3 mm

  11.322

       17.00

          192.474

Ø 34 x 2.5 mm

  12.282

       17.00

          208.794

Ø 34 x 2.8 mm

  13.716

       17.00

          233.172

Ø 34 x 3.0 mm

  14.670

       17.00

          249.390

Ø 42 x 0.8 mm

    4.944

       17.00

            84.048

Ø 42 x 0.9 mm

    5.556

       17.00

            94.452

Ø 42 x 1.0 mm

    6.168

       17.00

          104.856

Ø 42 x 1.1 mm

    6.780

       17.00

          115.260

Ø 42 x 1.2 mm

    7.392

       17.00

          125.664

Ø 42 x 1.4 mm

    8.610

       17.00

          146.370

Ø 42 x 1.5 mm

    9.216

       17.00

          156.672

Ø 42 x 1.7 mm

  10.428

       17.00

          177.276

Ø 42 x 1.8 mm

  11.034

       17.00

          187.578

Ø 42 x 2.0 mm

  12.240

       17.00

          208.080

Ø 42 x 2.3 mm

  14.046

       17.00

          238.782

Ø 42 x 2.5 mm

  15.240

       17.00

          259.080

Ø 42 x 2.8 mm

  17.034

       17.00

          289.578

Ø 42 x 3.0 mm

  18.222

       17.00

          309.774

Ø 49 x 0.8 mm

    5.772

       17.00

            98.124

Ø 49 x 0.9 mm

    6.486

       17.00

          110.262

Ø 49 x 1.0 mm

    7.206

       17.00

          122.502

Ø 49 x 1.1 mm

    7.920

       17.00

          134.640

Ø 49 x 1.2 mm

    8.634

       17.00

          146.778

Ø 49 x 1.4 mm

  10.056

       17.00

          170.952

Ø 49 x 1.5 mm

  10.770

       17.00

          183.090

Ø 49 x 1.7 mm

  12.192

       17.00

          207.264

Ø 49 x 1.8 mm

  12.900

       17.00

          219.300

Ø 49 x 2.0 mm

  14.310

       17.00

          243.270

Ø 49 x 2.3 mm

  16.428

       17.00

          279.276

Ø 49 x 2.5 mm

  17.832

       17.00

          303.144

Ø 49 x 2.8 mm

  19.932

       17.00

          338.844

Ø 49 x 3.0 mm

  21.330

       17.00

          362.610

Ø 60 x 1.0 mm

    8.832

       17.00

          150.144

Ø 60 x 1.1 mm

    9.708

       17.00

          165.036

Ø 60 x 1.2 mm

  10.584

       17.00

          179.928

Ø 60 x 1.4 mm

  12.336

       17.00

          209.712

Ø 60 x 1.5 mm

  13.212

       17.00

          224.604

Ø 60 x 1.7 mm

  14.958

       17.00

          254.286

Ø 60 x 1.8 mm

  15.828

       17.00

          269.076

Ø 60 x 2.0 mm

  17.568

       17.00

          298.656

Ø 60 x 2.3 mm

  20.172

       17.00

          342.924

Ø 60 x 2.5 mm

  21.900

       17.00

          372.300

Ø 60 x 2.8 mm

  24.492

       17.00

          416.364

Ø 60 x 3.0 mm

  26.208

       17.00

          445.536

Ø 76 x 1.1 mm

  12.312

       17.00

          209.304

Ø 76 x 1.2 mm

  13.428

       17.00

          228.276

Ø 76 x 1.4 mm

  15.654

       17.00

          266.118

Ø 76 x 1.5 mm

  16.764

       17.00

          284.988

Ø 76 x 1.7 mm

  18.984

       17.00

          322.728

Ø 76 x 1.8 mm

  20.088

       17.00

          341.496

Ø 76 x 2.0 mm

  22.302

       17.00

          379.134

Ø 76 x 2.3 mm

  25.614

       17.00

          435.438

Ø 76 x 2.5 mm

  27.822

       17.00

          472.974

Ø 76 x 2.8 mm

  31.116

       17.00

          528.972

Ø 76 x 3.0 mm

  33.312

       17.00

          566.304

Ø 90 x 1.2 mm

  15.912

       17.00

          270.504

Ø 90 x 1.4 mm

  18.552

       17.00

          315.384

Ø 90 x 1.5 mm

  19.872

       17.00

          337.824

Ø 90 x 1.7 mm

  22.506

       17.00

          382.602

Ø 90 x 1.8 mm

  23.820

       17.00

          404.940

Ø 90 x 2.0 mm

  26.448

       17.00

          449.616

Ø 90 x 2.3 mm

  30.378

       17.00

          516.426

Ø 90 x 2.5 mm

  33.000

       17.00

          561.000

Ø 90 x 2.8 mm

  36.918

       17.00

          627.606

Ø 90 x 3.0 mm

  39.528

       17.00

          671.976

Ø 114 x 1.4 mm

  23.526

       17.00

          399.942

Ø 114 x 1.5 mm

  25.194

       17.00

          428.298

Ø 114 x 1.7 mm

  28.542

       17.00

          485.214

Ø 114 x 1.8 mm

  30.210

       17.00

          513.570

Ø 114 x 2.0 mm

  33.546

       17.00

          570.282

Ø 114 x 2.3 mm

  38.550

       17.00

          655.350

Ø 114 x 2.5 mm

  41.874

       17.00

          711.858

Ø 114 x 2.8 mm

  46.860

       17.00

          796.620

Ø 114 x 3.0 mm

  50.184

       17.00

          853.128

Đang cập nhật ...